Ledige stillinger
Vi ser alltid etter nye medlemmer til Team PXO
Operation and
Project Engineer
Engineer Trainee
Prosessoperatør
onshore/offshore
Prosess simulator-instruktør
Mekaniker
offshore oppdrag
Senior driftsspesialist
for oppdrag