DRIFTSDOKUMENTASJON

I PXO har vi skribenter med erfaring innen teknisk dokumentasjon, samt ressurser med erfaring innen utarbeidelse av blant annet opplæringsmateriell og håndbøker

Driftsdokumentasjonjenester:  

  • Systembeskrivelse, driftsprosedyrer og instrukser  

  • Håndbøker og kursmateriell

  • E-verktøy for dokumentutvikling

  • Teknisk dokumentasjon/LCI

PXO kan sikre og ivareta driftsdokumentasjon fra tidligfase i prosjekter til «As-built». Vedlikeholder og oppdaterer driftsdokumentasjon i normal driftsfase.

Driftsdokumetasjon