Produkter
Driftsdokumentasjon

I PXO har vi skribenter med erfaring innen teknisk dokumentasjon, samt ressurser med erfaring innen utarbeidelse av blant annet opplæringsmateriell og håndbøker.

Driftsdokumentasjonjenester:  

  • Systembeskrivelse, driftsprosedyrer og instrukser.  

  • Håndbøker og kursmateriell.

  • E-verktøy for dokumentutvikling.

  • Teknisk dokumentasjon/LCI.

PXO kan sikre og ivareta driftsdokumentasjon fra tidligfase i prosjekter til «As-built». Vi vedlikeholder og oppdaterer driftsdokumentasjon i normal driftsfase.

Driftsdokumetasjon