Produkter
Driftsstøtte

PXO´s tverrfaglige spesialist-team trekker erfaringer fra alle faser av et anlegges levetid for å sikre de beste løsninger.

Driftsstøtte tjenester:

  •  Analyser og løsningsforslag

  •  Mindre modifikasjoner

  •  Ad hoc driftsstøtte

  •  HAZOP / HAZID

  •  Dokumentstyring

Driftsstøtte

PXO tilbyr driftsledelse og en tverrfaglige ingeniørkompetanse for å løse tekniske utfordringer.

Driftsstøtte