DRIFTSSTØTTE

PXO´s tverrfaglige spesialist-team trekker erfaringer fra alle faser av et anlegges levetid for å sikre de beste løsninger.

Driftsstøtte tjenester

  •  Analyser og løsningsforslag

  •  Mindre modifikasjoner

  •  Ad hoc driftsstøtte

  •  HAZOP / HAZID

  •  Dokumentstyring

Driftsstøtte PXO tilbyr driftsledelse og en tverrfaglige ingeniørkompetanse for å løse tekniske utfordringer

© by PXO AS

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
1483441494469.png