KOMPETANSESIKRING OG STYRING

Kompetente og kvalifiserte medarbeidere med riktig kunnskap, erfaringer, og holdninger er grunnleggende for EN sikker og effektiv drift.

Kompetansesikrikng

· Utvikling av kompetansetrategi

· Styre– og veilede prosessen for implementering/endring av opplæringsprogram

· Verifisere kandidater opp mot kompetansekrav

· Utarbeide dokumentasjon tilknyttet kompetansesikringsprosessen:

- OJT

- Tester

- Verifikasjoner

- Opplæringsmateriell

- Kurs (simulator, klasserom, e-læring)

- Prosedyrer og analyser

· Utarbeide kompetansekrav

- Kompetansekartlegging

- Funksjonsanalyse

- Gapanalyse

- Myndighetskrav og selskapskrav

· Etablere treningsprogram basert på rolle/funksjon

· Problembasert læring

 Se mer: