Produkter
Kompetansesikring og styring

Kompetente og kvalifiserte medarbeidere med riktig kunnskap, erfaringer, og holdninger er grunnleggende for EN sikker og effektiv drift.

Kompetansesikrikng

· Utvikling av kompetansetrategi.

· Styre og veilede prosessen for implementering/endring av opplæringsprogram.

· Verifisere kandidater opp mot kompetansekrav.

· Utarbeide dokumentasjon tilknyttet kompetansesikringsprosessen:

     - OJT

     - Tester

     - Verifikasjoner

     - Opplæringsmateriell

     - Kurs (simulator, klasserom, e-læring)

     - Prosedyrer og analyser

· Utarbeide kompetansekrav:

     - Kompetansekartlegging

     - Funksjonsanalyse

     - Gapanalyse

     - Myndighetskrav og selskapskrav

· Etablere treningsprogram basert på rolle/funksjon.

· Problembasert læring.