Produkter
Kontrollrom- og simulatorrådgivning

Lifecycle Simulator handler om å bruke dynamisk simulering kontinuerlig fra tidlige design-studier, gjennom engineering, testing/validering og deretter opplæring og trening av personell.

Involvering så tidlig som mulig er den beste måten å sikre at kritiske beslutninger, spesielt de som er tatt tidlig i prosjektet, kan valideres av kvalifisert og erfarent nøkkelpersonell.

 

Bruk av simulator for å teste og fjerne feil i produksjonsfasilitetene før oppstart, verifisere førstegangs oppstarts-prosedyrer og dokumentasjon er en sikker og meget kostnadseffektiv mulighet for å redusere både teknisk risiko og økonomisk usikkerhet

Simulator operational readiness and assurance process
Lifecycle simulator

HVORFOR TRENE I ET SIMULERT KONTROLLROM-MILJØ?

  • Håndtering av potensielt farlige situasjoner uten reell operasjonell risiko eller fare for liv og helse.

  • Opprettholde kvalifikasjoner, spesielt tap av kompetanse grunnet stabil drift.

  • Stressmestring i trygge omgivelser.

  • Mer standardisert atferd- mindre variasjon i utførende arbeid, unngå utilsiktet feil i produksjon eller nedstengning grunnet manglende kompetanse.

  • Bedre kultur, redusere antall stille avvik, respekt for prosedyrer og korrekt bruk av system.

  • Kompetanseverifikasjon - et vesentlig element i et system for HMSstyring.

opplæring i kontrollrom

PXO drifter over 10 prosessimulatorer for kunder i dag og assisterer flere selskaper med tjenester rundt simulator. Dette er både innen olje og gass, og annen prosess-industri.

Kontrollrom og simulato