KONTROLLROM OG SIMULATORRÅDGIVNING

•Lifecycle Simulator handler om å bruke dynamisk simulering kontinuerlig fra tidlige design-studier, gjennom engineering, testing/validering og deretter opplæring og trening av personell.

 

•Involvering så tidlig som mulig er den beste måten å sikre at kritiske beslutninger, spesielt de som er tatt tidlig i prosjektet, kan valideres av kvalifisert og erfarent nøkkelpersonell.

 

Bruk av simulator for å teste og fjerne feil i produksjonsfasilitetene før oppstart, verifisere førstegangs oppstarts-prosedyrer og dokumentasjon er en sikker og meget kostnadseffektiv mulighet for å redusere både teknisk risiko og økonomisk usikkerhet

Simulator operational readiness and assurance process
Lifecycle simulator

 Se mer:

opplæring i kontrollrom

 Se mer:

Kontrollrom og simulato

 

PXO drifter over 10 prosessimulatorer for kunder i dag og assisterer flere selskap med tjenester rundt simulator. Dette er både innen Olje-og gass og annen prosess industri.

HVORFOR TRENE I ET SIMULERT KONTROLLROM-MILJØ?

▪ Håndtering av potensielt farlige situasjoner uten reell operasjonell risiko eller fare for liv og helse.

 

▪ Opprettholde kvalifikasjoner, spesielt tap av kompetanse grunnet stabil drift.

 

▪ Stressmestring i trygge omgivelser.

 

▪ Mer standardisert atferd- mindre variasjon i utførende arbeid, unngå utilsiktet feil i produksjon eller nedstengning grunnet manglende kompetanse.

 

▪ Bedre kultur, redusere antall stille avvik, respekt for prosedyrer og korrekt bruk av system.

 

▪ Kompetanseverifikasjon - et vesentlig element i et system for HMSstyring.