© by PXO AS

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

OM PXO 

VISJON:

PXO tilbyr industrispesifikke tjenester og rådgivning for bedre Integrerte Operasjoner, produksjon, vedlikehold og HMS. Vi skal støtte våre kunder ved å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og økt verdiskapning.

PXO løser alle utfordringer med egne ressurser, eller gjennom vårt nettverk av faglige driftsspesialister.

VÅRE VERDIER:

ÆRLIGHET - INTEGRITET - KREATIVITET - NØKTERNHET

Våre kjerneverdier er grunnlaget for et arbeidsmiljø hvor vi vil

 • fokusere på trivsel og stolthet

 • nyttiggjøre de ansattes kompetanse og erfaring

 • stimulere til nytenking og mangfold

 • skape tillit og medansvar

 • utvikle samhandling og lagarbeid

 • bruke innovativ teknologi til fleksible arbeidsforhold.

OM OSS:

Fakta

 •  Etablert i 2007

 •  Hovedkontor i Stavanger, regionskontor i Kristiansund.

 •  Ansatte med lang driftserfaring.

 •  Høyt utdannede yngre medarbeidere.

 

Vår styrke

Vårt team består av en god blanding av senior personell med lang driftserfaring og høyt utdannet yngre medarbeidere med variert faglig bakgrunn. Vi balanserer operativ erfaring med teoretisk kunnskap til målrettet og realistisk rådgivning sammen med våre kunder.

Iso 9001-2015
 
Nøkkelpersoner
Leif Olav, 
Daglig leder
(CEO)

leif.olav.moe@pxo.no 

Phone: (+47) 97461008

Leif Olav har sin bakgrunn fra drift og ledelse av blant annet raffineri og produksjon- og servicebedrifter. Han vet at detaljer, verdier og holdninger er viktig. Som selskapets daglig leder så er disse verdiene og holdningene sentrale i våre leveranser samt godt forankret i en fremtidsrettet styring av PXO. Han har over 30 års erfaring fra olje og gass. Med flere operasjonsroller gir hans operasjonelle erfaring fra prosessindustrien en detaljert innsikt i nærstående næringer, samt en utmerket systemforståelse.

Knut Bakka,
Senior driftsspesialist

knut.bakka@pxo.no 

Phone: (+47) 94834049

Knut har en lang karriere innen olje- og gassindustrien med over 35 år erfaring fra Subsea, on- og offshore. Han har blant annet ivaretatt roller som Asset Operation Superviser for AS Norske Shell, fungerende driftsleder, Gyda for Talisman Energy og er for tiden Operation Lead for Fenja felt for Neptune Energy. Han har stor innsikt i OR&A/RFO, endringsledelse, og blant annet organisasjonsoptimalisering.  

BEHOV FOR MER INFORMASJON?
PXO AS