top of page
Om
Visjon
PXO tilbyr industrispesifikke tjenester og rådgivning for bedre Integrerte Operasjoner, produksjon, vedlikehold og HMS. Vi skal støtte våre kunder ved å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og økt verdiskapning.
PXO løser alle utfordringer med egne ressurser, eller gjennom vårt nettverk av faglige driftsspesialister.
Våre verdier
Ærlighet
   Integritet
      Kreativitet
         Nøkternhet
Våre kjerneverdier er grunnlaget for
et arbeidsmiljø hvor vi vil
  • Fokusere på trivsel og stolthet
  • Nyttiggjøre de ansattes kompetanse og erfaring
  • Stimulere til nytenking og mangfold
  • Skape tillit og medansvar
  • Utvikle samhandling og lagarbeid
  • Bruke innovativ teknologi til fleksible arbeidsforhold

Om oss

  • Etablert i 2007

  • Hovedkontor i Stavanger, regionskontor i Kristiansund

  • Ansatte med lang driftserfaring

  • Høyt utdannede yngre medarbeidere

Vår styrke
Vårt team består av en god blanding av senior personell med lang driftserfaring og høyt utdannet yngre medarbeidere med variert faglig bakgrunn. Vi balanserer operativ erfaring med teoretisk kunnskap til målrettet og realistisk rådgivning sammen med våre kunder.

Behov for mer informasjon?
Team
LOMoe Portrett.jpg

Leif Olav Moe

Daglig leder

CEO

mob: (+47) 974 61 008

e-post: leif.olav.moe@pxo.no

Mette_Solvik.jpg

Mette Solvik

Leder Marked og Driftstøtte

VP Marketing & Operations Support

mob: (+47) 90 7814 78

e-post: mette.solvik@pxo.no

bottom of page