OPERATION READINESS & ASSURANCE (OR&A)

 

PXO OPERASJONELL ASSURANCE

En delegering av det operasjonelle ansvaret til PXO vil bety å gi mandat og myndighet til å ta avgjørelser som er nødvendig for en god prosjektgjennomføring

 

FOKUS:

  • Etablere planer og budsjetter, sikre at milepæler og leveranser nås som planlagt

  • Etablere nødvendige operasjonelle filosofier og tilhørende strategier

  • Ansvar for å kvalitetssikre at fasiliteter er designet for sikker og effektiv operasjon

  • Påse at identifiserte risikoer mitigeres

ERFARINGSOVERFØRING:

  • Erfaringer identifiseres fra tidligere feil, forglemmelser eller unnlatelser, eller det kan være resultatet av en vellykket aktivitet som resulterte i et positivt utfall for et prosjekt.

  • Det kan være nyttig for et prosjekt for å få innspill fra og forstå «Lessons Learned» for å kunne bruke de samme prosessene for å lykkes med aktiviteter eller unngå å gjøre de samme feilene som har blitt gjort tidligere.

Operations readiness and assurance

Les mer - klikk på bilde til venstre