top of page
Produkter
Driftsstøtte
PXO´s tverrfaglige spesialist-team trekker erfaringer fra alle faser av et anlegges levetid for å sikre de beste løsninger.
Driftsstøtte tjenester:
  •  Analyser og løsningsforslag
  •  Mindre modifikasjoner
  •  Ad hoc driftsstøtte
  •  HAZOP / HAZID
  •  Dokumentstyring
Driftsstøtte
PXO tilbyr driftsledelse og en tverrfaglige ingeniørkompetanse for å løse tekniske utfordringer.
Driftsstøtte
bottom of page