top of page
Produkter
Driftsdokumentasjon
I PXO har vi skribenter med erfaring innen teknisk dokumentasjon, samt ressurser med erfaring innen utarbeidelse av blant annet opplæringsmateriell og håndbøker.
Driftsdokumentasjonjenester: 
  • Systembeskrivelse, driftsprosedyrer og instrukser.  
  • Håndbøker og kursmateriell.
  • E-verktøy for dokumentutvikling.
  • Teknisk dokumentasjon/LCI.
PXO kan sikre og ivareta driftsdokumentasjon fra tidligfase i prosjekter til «As-built». Vi vedlikeholder og oppdaterer driftsdokumentasjon i normal driftsfase.
Driftsdokumetasjon
bottom of page