top of page
Produkter
Kompetansesikring og -styring
Kompetente og kvalifiserte medarbeidere med riktig kunnskap, erfaringer, og holdninger er grunnleggende for EN sikker og effektiv drift.
Kompetansesikrikng
· Utvikling av kompetansetrategi.
· Styre og veilede prosessen for implementering/endring av opplæringsprogram.
· Verifisere kandidater opp mot kompetansekrav.
· Utarbeide dokumentasjon tilknyttet kompetansesikringsprosessen:
     - OJT
     - Tester
     - Verifikasjoner
     - Opplæringsmateriell
     - Kurs (simulator, klasserom, e-læring)
     - Prosedyrer og analyser
· Utarbeide kompetansekrav:
     - Kompetansekartlegging
     - Funksjonsanalyse
     - Gapanalyse
     - Myndighetskrav og selskapskrav
· Etablere treningsprogram basert på rolle/funksjon.
· Problembasert læring.
bottom of page