top of page
Produkter
Operation Readiness & Assurance (OR&A)
PXO OPERASJONELL ASSURANCE
En delegering av det operasjonelle ansvaret til PXO vil bety å gi mandat og myndighet til å ta avgjørelser som er nødvendig for en god prosjektgjennomføring.

 

FOKUS:
  • Etablere planer og budsjetter, sikre at milepæler og leveranser nås som planlagt.
  • Etablere nødvendige operasjonelle filosofier og tilhørende strategier.
  • Ansvar for å kvalitetssikre at fasiliteter er designet for sikker og effektiv operasjon.
  • Påse at identifiserte risikoer mitigeres.
ERFARINGSOVERFØRING:
  • Erfaringer identifiseres fra tidligere feil, forglemmelser eller unnlatelser, eller det kan være resultatet av en vellykket aktivitet som resulterte i et positivt utfall for et prosjekt.

  • Det kan være nyttig for et prosjekt for å få innspill fra og forstå «Lessons Learned» for å kunne bruke de samme prosessene for å lykkes med aktiviteter eller unngå å gjøre de samme feilene som har blitt gjort tidligere.

Operations readiness and assurance
bottom of page