top of page
Produkter
Personell
Vi stiller høye krav til våre ansatte
Vi har både erfarne og unge, kvalifiserte
kandidater tilgjengelig og tilbyr løsninger
for robuste team.
PXO tilbyr personell
Vi har erfarne og kvalifiserte kandidater 
tilgjengelige for å dekke midlertidig utleie. 
Vår ressursbase består av ingeniører, operatører og andre som dekker en rekke kategorier.
Kjelerdress_og_hjelm_–_Kopi.JPG
Kategorier
 • Kontrollroms-operatører
 • Elektro, Automasjon, Mekanisk
 • Feltservice
 • HSEQ
 • LCI / Dokumentkontroll
 • Logistikk
 • Driftsspesialister
 • Planleggere
 • Prosjektledelse
 • Prosessteknikere
 • Subsea
 • Supply Chain Management
Kontrollrom (9).jpg
Vi skaper samhandling
bottom of page