top of page

Effektiv, pålitelig og sikker drift

oppnås gjennom veldefinerte arbeidsprosesser, styringssystemer, systemintegrasjon og styrende dokumentasjon.

PXOs leveranser

Drift krever flerfaglige tjenester for effektive helhetsløsninger innen kritiske områder:

PXOs typiske tjenester benyttes bredt innen petroleumsvirksomheten med operatørselskaper som de største oppdragsgivere, men benyttes også innenfor andre industrisektorer, som skipsfart, fornybar energi og havbruk.

AdobeStock_399180304_edited_v2.jpg

#TeamPXO

De beste resultater oppnås gjennom bruk av utprøvde erfaringer og kunnskaper.

PXO kombinerer driftserfaring og teoretiske kunnskaper fra seniorpersonell med lang erfaring fra feltdrift og velutdannede yngre medarbeidere innen forskjellige ingeniørfag. Slik balanseres praksis og teori i målrettede og verdiskapende tjenester og løsninger.

Nyheter

Våre kunder

Kontakt
bottom of page