natt med lys rev2d.jpg
Velkommen til oss.png
PXO tilbyr industrispesifikke tjenester og rådgivning for bedre Integrerte Operasjoner, produksjon, vedlikehold og HMS. Vi skal støtte våre kunder ved å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift og økt verdiskapning. PXO løser alle utfordringer med egne ressurser, eller gjennom vårt nettverk av faglige driftsspesialister.
Team PXO
Vårt team består av en god blanding av senior personell med lang driftserfaring og høyt utdannet yngre medarbeidere med variert faglig bakgrunn.
 
Vi balanserer operativ erfaring med teoretisk kunnskap til målrettet og realistisk rådgivning sammen med våre kunder.
Kontrollromtrening
Trondheim rev1.jpg
Trening i et helt trygt, men helt reelt arbeidsmiljø gir en helt annet verdi. Man kan gjenskape dagligdagse situasjoner og optimalisere prosesser som forårsaker driftsproblemer.

Man har i dagens driftsituasjon "tap av kompetanse ved vanlig drift" - man kjører helt vanlig hver dag og man husker da ikke hvordan man startet eller restarter hoved- eller hjelpesystemer. Man kan trene på spesifikke prosedyrer, man kan gjøre beredskapstrening.

I den senere tid har det hatt stor verdi å bruke simulatorene til optimalisering med tanke på energibruk. 
OR&A - RFO - Systematisk styrt driftsforberedelse.
design and preparation for operation and maintenance strategies rev1.png
Op Robust rev1_edited.png
Nyheter
  • LinkedIn

Vi leter alltid etter nye medlemmer til Team PXO

PXO-metode for Lifecycle Simulation

PXO-metode for OR&A

PXO-metode for kontrollromtrening

PXO-metode for kompetansesikring

ABB Bygg.jpg

Hovedkontor: 

Christian August Thorings veg 7    N-4033 Stavanger 

 

e-post: post@pxo.no

tlf: (+47) 51 22 03 00                

LOMoe Portrett.jpg

Leif Olav Moe

Daglig leder (CEO)

mob: (+47) 974 61 008

e-post: leif.olav.moe@pxo.no

industriveien 7 kristiansund.jpg

Kristiansund Office:

Industriveien 7

N-6517 Kristiansund

e-post: post@pxo.no

tlf: (+47) 51 22 03 00

Kasia.png

Kasia Risbakken

Administrasjonsansvarlig

mob: (+47) 414 51 419

e-post: kasia.risbakken@pxo.no