top of page

Om oss

Vår historie

 

PXO ble etablert i 2007 av lokale entusiaster med omfattende felterfaring fra drift av produksjonsanlegg offshore og onshore. Ønske om å forbedre overgangen fra prosjektfase til driftsfase ble identifisert ved at driftstekniske forhold historisk ofte ble undervurdert i prosjektfasen og under klargjøring for driftsfasen. Videre var de få leverandører i markedet som kunne støtte driftsorganisasjoner i denne sammenheng.

 

Gjennom årene har PXO etablert seg som en betydelig leverandør av driftstjenester - først og fremst til petroleumsindustrien, men i senere tid også til andre industrisegmenter som landbasert industri, fornybar/vindkraft og skipsfart.

PXO holder til i trivelige kontorlokaler på Forus utenfor Stavanger med rundt 40 medarbeidere, som har omfattende bakgrunn og erfaring fra mange operatørselskaper og driftsmiljøer.

Vår visjon og våre verdier

 

PXO ønsker å være driftsselskapenes foretrukne støttespiller for forberedelse, utførelse og forbedring mot stadig mer effektiv og sikker drift bygget på teknisk forståelse, integrerte arbeidsprosesser og organisasjonsmessig tilretteleggelse.

PXO er brobygger mellom prosjekteringsfase og driftsfase og videre inn i driftsfasen med et langt tidsperspektiv.

PXO tilpasser seg kundekrav og ønsker gjennom etablering av åpent to-veis samarbeid med sine kunder for levering av de beste løsninger.

Ærlighet, integritet, kreativitet, nøkternhet

 

Våre tjenester

 

PXO leverer tjenester til alle hovedfaser av prosjekter fra konseptstudier og prosjektering gjennom installasjon og igangkjøring til drift og vedlikehold. Målet er å medvirke til at driftskritiske forhold blir ivaretatt i alle prosjektfaser, og tidligst mulig, slik at igangkjøring og senere drift vil innfri planer og sluttforventninger innenfor følgende aktiviteter:

  • Klargjøring for drift

  • Oppkobling og igangkjøring

  • Drift, forbedring og feilsøking

  • Vedlikehold og modifikasjoner

  • Haleproduksjon og nedstengning

 

PXO er særlig fokusert på samspillet mellom mennesker og teknologi for at arbeidsprosesser og teknisk utstyr skal bli avstemt og integrert i robuste og sikre totalløsninger.

Snakk med oss for mer informasjon:

LOM_Profile_02.jpg
Leif Olav Moe

Daglig leder

CEO

mob: (+47) 974 61 008

e-post: leif.olav.moe@pxo.no

Mette_Solvik.jpg
Mette Solvik

Leder Marked og Driftstøtte

VP Marketing & Operations Support

mob: (+47) 90 7814 78

e-post: mette.solvik@pxo.no

Kasia_Profile_02.jpg
Kasia Risbakken

Administrasjonsansvarlig

 

 

mob: (+47) 414 51 419

e-post: kasia.risbakken@pxo.no

bottom of page