top of page
AdobeStock_440037394_With_Icon.jpg

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

PXO arbeider systematisk med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i henhold til gjeldende regler, retningslinjer og anerkjent praksis.

 

Gjennom ISO-sertifiserte styringssystemer sikres kontinuerlig forbedring av tjenester i samsvar med krav og forventninger fra myndigheter, ansatte, kunder, leverandører og andre relevante parter.

 • Arbeidsmiljø

 • Sikkerhet

 • Kvalitet

 • Helse 

 • Ytre miljø

 • Varsling (kritikkverdige forhold)

HMS_H.png
HMS_H copy.png
HMS_M.png
HMS_K.png
AdobeStock_474872857_long.jpg

PXO arbeider i samsvar med EUs bærekraftmål for miljø, samfunn og styring (Environmental, Social and Governance -ESG), hvor følgende forhold er sentrale:

 • Bærekraft

 • Etiske retningslinjer

 • Antikorrupsjon

 • Samfunnsansvar

 • Regelsamsvar

 • Menneskerettigheter

De ansatte er alle selskapers viktigste ressurser. PXO ivaretar sine ansatte ved å sikre faglig utvikling og kompetanseheving tilpasset markedet og kunders forventninger samt ansattes individuelle karriereutvikling.

PXO har en nulltoleransefilosofi kombinert med ønske om å sette minst mulig miljøskadelig fotspor fra sine aktiviteter. Videre oppfordres alle ansatte til å ta vare på hverandre ved å utvise HMSK-fokus i alt arbeid som utføres.

bottom of page