top of page

PXO har vunnet en kontrakt med Equinor for å levere driftsdokumentasjon og opplæringsmateriell for Bacalhau-feltet utenfor kysten av Brasil

FPSO-Bacalhau-Source-Equinor-768x576.jpg

Pressemelding

PXO AS kunngjør med stolthet å ha vunnet en kontrakt med Equinor for levering av driftsdokumentasjon og opplæringsmateriell for drift av Bacalhau-feltet utenfor Brasil, som nå er under utbygging. Arbeidet vil starte umiddelbart og strekke seg ut 2025.

Bacalhau-feltet ligger har et vanndyp på over 2 000 meter og består av en flytende produksjonsenhet (FPSO) tilknyttet et undervanns produksjonssystem med totalt 19 brønner. Feltet drives av Equinor med ExxonMobil, Petrogal Brasil og Pré-sal Petróleo SA (PPSA) som lisenspartnere. Investeringen forventes å være på rundt 8 milliarder USD.

PXO AS vil bli støttet av det Stavanger-baserte selskapet Visco AS for utvikling av animasjonsløsninger for opplæringsformål.

"Denne kontraktstildelingen representerer en ny milepæl for PXO - det er et spennende prosjekt som krever PXOs innovative løsninger som bygger på tilsvarende type arbeid utført for Equinor og andre feltoperatører de siste årene samt de utmerkede arbeidsrelasjonene som er etablert mellom våre to selskaper ", sier Leif Olav Moe, daglig leder i PXO AS.

PXO AS er et norsk selskap, med kontorer på Forus utenfor Stavanger, som leverer industrispesifikke konsulenttjenester til energisektoren for effektiv integrering av mennesker, drift, produksjon, vedlikehold og HMS – i stor grad ved bruk av digitale løsninger.

For mer informasjon, se: www.pxo.no

Contact person:

Mette Solvik, VP Marketing & Operations Support

bottom of page