top of page

PXO får nytt Equinor-oppdrag

image002.jpg

PXO AS (PXO) er svært fornøyd etter å ha blitt tildelt et nytt oppdrag fra Equinor ASA (Equinor) for oppdatering av driftsdokumentasjon for fem produserende anlegg/felt i Nordsjøen, dvs. i Oseberg-, Njord- og Gullfaks-områdene med opsjon på ytterligere 14 felt. Prosjektet er betydelig i størrelse og vil beskjeftige mange medarbeidere. Det skal utføres over tre år.

Tildelingen befester PXOs posisjon i markedet generelt, og med Equinor, som leverandør av styrende dokumentasjon og tilhørende systemløsninger inkludert systembeskrivelser, driftsprosedyrer og opplæringsmateriell gjennom bruk at nye digitale løsninger.

For ytterligere detaljer om PXO, se: www.pxo.no

Leif Olav Moe, daglig leder i PXO, uttaler: "Tildelingen følger i kjølvannet av tilsvarende oppdrag PXO har hatt for Equinor det siste året og ansees som en tillitserklæring for at PXO møter Equinors forventninger til kvalitet og leveringsevne i slike prosjekter."

PXO er et norsk selskap, med kontorer på Forus utenfor Stavanger, som leverer industrispesifikke konsulenttjenester til energisektoren for effektiv integrering av mennesker, drift, produksjon, vedlikehold og HMS ved bruk av digitale løsninger.

Kontaktperson: Mette Solvik, Leder for marked og driftsstøtte

bottom of page